Volttikatu 7, 2krs. 70700, Kuopio, Finland

KOULUTUKSET


Analytiikan, pilvipalveluiden ja ohjelmistokehityksen koulutukset

Johdanto data-analytiikkaan

Johdanto data-analytiikkaan, sen mahdollisuuksiin ja menetelmiin.

Johdanto tietojohtamiseen

Johdatus tietojohtamiseen sekä datan ja data-analytiikan mahdollisuuksiin erityisesti johdon ja liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Analytiikka liiketoiminnan näkökulmasta

Johdatus data-analytiikan hyödyntämiseen liiketoiminnan kehityksessä sekä yleisimpiin KPI-mittareihin.

Pilvipalvelut

Johdanto pilvipalveluihin, palvelutyyppeihin, tärkeimpiin toimijoihin ja käyttöön.

IoT – esineiden internet

Johdanto IoT:hen, käyttökohteisiin, mahdollisuuksiin ja taustalla olevaan tekniikkaan.

Web-analytiikka – Google Analytics

Johdanto web-analytiikkaan sekä  Google Analytics 4:ään.

 

Tekoäly tutuksi

Kurssilla tutustutaan tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin, alan kehitykseen, generatiiviseen tekoälyn tuomiin mahdollisuuksiin sekä demotaan useita palveluita.

Tekoälyn tekniset menetelmät

Tekoälyn tekniset menetelmät -kurssi on hyvä tekninen johdatus koneoppimiseen sekä sen menetelmiin. Käymme läpi koneoppimisen perusteet luokittelun ja regression osalta.

Python analytiikassa

Kurssilla käydään läpi Pythonin asema analytiikan välineenä, Python Notebook -käyttö, Pandas- ja Numpy -kirjastot, grafiikoiden teko Matplotlib-kirjastolla, sekä datan hakeminen tietokannasta.

Power BI-perusteet

Johdanto visuaaliseen raportointiin, Power BI -alustaan sekä raporttien tekoon. 

Kurssin jatko-osassa käydään läpi data mallinnus Power BI Desktopin avulla (mm. Power Query, DAX)

Ohjelmistokehityksen koulutukset

Python-perusteet

Kurssilla tutustutaan Python-kielen perusteisiin esimerkkejä tekemällä. Kurssi on ‘hands on’ -kurssi, jossa Pythonia opetellaan Notebook-ympäristössä.

SQL-perusteet

SQL-kurssi kattaa relaatiotietokantojen perusteet, SQL-kielen syntaksin ja keskeiset toiminnot, kuten tiedon haku, lisäys, päivitys ja poistaminen.

Kurssilla käsitellään myös tietokantojen suunnittelua, normalisointia ja suorituskyvyn optimoinnin periaatteita.

 

NoSQL-tietokannat

NoSQL-kurssi tarjoaa johdatuksen ei-relaatiotietokantojen perusteisiin, keskittyen eri NoSQL-mallien kuten dokumentti-, avain-arvo-, sarake- ja graafitietokantojen ominaisuuksiin ja käyttötapauksiin.

Tietovarastot ja tietomallinnus (relaatiokannat)

Kurssilla tutustutaan tietovarastoihin ja tietovarastointiin analytiikan ja raportoinnin tietolähteenä. Sen lisäksi opetellaan relaatiomallin mukainen tietomallinnus.

Haluatko organisaatiollesi oman koulutuksen?

Kaikista koulutuksistamme voidaan räätälöidä organisaatiokohtaisia, jolloin organisaation tarpeet voidaan huomioida paremmin. Keskustelut, harjoitukset ja ryhmätyöt voidaan kohdistaa ajankohtaisiin ja merkityksellisiin aiheisiin.