Volttikatu 7, 2krs. 70700, Kuopio, Finland

PALVELUT

Ohjelmistokehityksen, analytiikan ja IoT:n asiantuntija.

OHJELMISTOPALVELUT

Olosuhdemittaus​

Olosuhdemittauksella tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman, ulkoilman, rakenteiden tai jonkin tilan olosuhteiden seurantaa ja saadun datan tallennusta. Mitattavia suureita ovat tyypillisesti lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, ilmanpaine, pienhiukkaset ja haihtuvat yhdisteet. Tieto kerätään sensoreilla ja lähetetään pilvipalveluun varastoivaksi ja esitettäväksi. ​

IoT-huolto

IoT-huollon avulla huoltotiimi näkee vastuullaan olevien laitteiden ja koneiden (siis eri kohteiden) sen hetkisen tilan ja toiminnan, asiakkaiden sopimukset, sekä suunnitellut määräaikaishuollot.

Tämä helpottaa ja nopeuttaa poikkeamiin reagoimista tilanteen vaatimalla tavalla.

IoT-huolto pitää sisällään määräaikaishuoltojen suunnittelun, töiden kirjaukset, kohteiden IoT-etävalvonnan ja hälytykset, sekä raportoinnin. Halutessaan vastaanotettu data voidaan ohjata asiakkaan omaan analytiikkaratkaisuun

KONSULTOINTI​

Projektinjohto

Tarjoamme projektinjohtopalveluja tuotekehitykseen, ohjelmistohankkeisiin, sekä uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Analytiikan Konsultointi

Autamme analytiikan hyödyntämisessä, tietojohtamisessa sekä datan tuotteistamisessa. Ratkaisuissa käytämme mm. Pythonia, Google Cloudin välineitä sekä eri SQL- sekä NoSQL -tietokantoja.​

IoT

Teemme IoT-kartoituksia, etenemissuunnitelmia ja Proof-of-concept -toteutuksia. Laiteprototyyppejä olemme tehneet Arduinon, Rasperry Pin ja ESP-mikroprosessoreiden avulla. 

Workshopit

Toteutamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisen workshopin analytiikan tai IoT:n hyödyntämiseen.

Esimerkiksi analytiikan workshopissa perehdytään analytiikan mahdollisuuksiin, kartoitetaan organisaation lähtötilanne ja tehdään yhdessä etenemissuunnitelma.

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.