PALVELUT

Ohjelmistokehityksen, analytiikan ja IoT:n asiantuntija.

OLOSUHDEMITTAUS JA IOT-HUOLTO

Olosuhdemittaus

Olosuhdemittauksella tarkoitetaan esimerkiksi sisäilman, ulkoilman, rakenteiden tai jonkin tilan olosuhteiden seurantaa ja saadun datan tallennusta. Mitattavia suureita ovat tyypillisesti lämpötila, ilman suhteellinen kosteus, hiilidioksidi, ilmanpaine, pienhiukkaset ja haihtuvat yhdisteet. Tieto kerätään sensoreilla ja lähetetään pilvipalveluun varastoivaksi ja esitettäväksi. 

Lue lisää www.nerviot.com

IoT-huolto

IoT-huollon avulla huoltotiimi näkee vastuullaan olevien laitteiden ja koneiden (siis eri kohteiden) sen hetkisen tilan ja toiminnan, asiakkaiden sopimukset, sekä suunnitellut määräaikaishuollot.

Tämä helpottaa ja nopeuttaa poikkeamiin reagoimista tilanteen vaatimalla tavalla.

IoT-huolto pitää sisällään määräaikaishuoltojen suunnittelun, töiden kirjaukset, kohteiden IoT-etävalvonnan ja hälytykset, sekä raportoinnin. Halutessaan vastaanotettu data voidaan ohjata asiakkaan omaan analytiikkaratkaisuun 

Lue lisää www.nerviot.com

 
 

QR-KOODIT

QR Mill

QR Millin avulla luot, hallitset ja seuraat dynaamisia QR-koodeja. QR-koodi on puhelimen kameralla skannattava koodi, joka voi viitata esim. web-sivuun, tiedostoon, lasketumissivuun, lomakkeeseen tai kyselyyn.

 

QR-koodien avulla tarjoat asiakkaillesi helpon linkin offline-maailmasta online-maailmaan. Voit lisätä koodeja esim. fyysisiin tuotteisiisi, käyntikortteihin, printtimediaan. Voit seurata palvelustamme mitä koodeja ja milloin asiakkaasi skannaavat.

Lue lisää www.qrmill.com

 

MYYNNIN CRM

Leadbin

Leadbin yhdistää myynninhallinnan sekä kattavan rekisterin suomalaisten yritysten tietoja yhdeksi helpoksi työvälineeksi. Voit yhdellä järjestelmällä hoitaa prospektoinnin etsimällä yritysrekisteristä mielenkiintoisia yrityksiä, sekä myynninseurannan modernin kanban-taulunäkymän avulla. 

Lue lisää www.leadb.in

 

KONSULTOINTI

Projektinjohto

Tarjoamme projektinjohtopalveluja tuotekehitykseen, ohjelmistohankkeisiin, sekä uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

Analytiikan konsultointi

Autamme analytiikan hyödyntämisessä, tietojohtamisessa sekä datan tuotteistamisessa. Ratkaisuissa käytämme mm. Pythonia, Google Cloudin välineitä sekä eri SQL- sekä NoSQL -tietokantoja.

IoT

Teemme IoT-kartoituksia, etenemissuunnitelmia ja Proof-of-concept -toteutuksia. Laiteprototyyppejä olemme tehneet Arduinon, Rasperry Pin ja ESP-mikroprosessoreiden avulla. 

Workshopit

Toteutamme asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisen workshopin analytiikan tai IoT:n hyödyntämiseen.

 

Esimerkiksi analytiikan workshopissa perehdytään analytiikan mahdollisuuksiin, kartoitetaan organisaation lähtötilanne ja tehdään yhdessä etenemissuunnitelma.